TERMS & SERVICES


     เราเป็นผู้ให้บริการ ในที่นี้จะหมายถึง ผู้รับจ้าง สร้างเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้า ในที่นี้หมายถึง ผู้ว่าจ้าง จะผลงานเว็บไซต์จากเรานั้น จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยสมบูรณ์ การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการ แจ้งข่าวสาร ความรู้ และความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและความรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล ภาพ ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

     เราให้บริการในเชิงตัวแทนผู้จัดทำเว็บ หรือในเชิงเอเจนซี่ ข้อมูลเนื้อหา รูปภาพ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากเข้าของเว็บ และหากพบการละเมิด เจ้าของเว็บมีสิทธิ์ที่จะตักเตือนหรือเรียกร้องค่าเสียหายของการละเมิดนั้นๆ ได้

 

ขอสงวนสิทธิ์

เราไม่สนับสนุนการกระทำที่ใช้งานไม่เหมาะสม เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ที่อาจจะเกิดความเสียหายรุนแรง ก่อความวุ่นวายต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงสังคมทุกประเทศ

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม และเรามีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของลูกค้าทุกท่าน ที่เราเป็นผู้จัดทำให้มายังเว็บไซต์ของผู้จัดทำ ด้วยคำว่า “เว็บไซต์โดย เว็บไซต์2เมค” หรือ “Website by Website2Make” ส่วนล่างสุดของเว็บ เพื่อเป็นการระบุถึงตัวผู้จัดทำเว็บไซต์ รวมถึงเป็นการรับประกันการใช้งานเว็บไซต์ตลอดอายุการใช้งาน ในกรณีเว็บไซต์ของคุณเกิดปัญหาจากการใช้งานเว็บ เรายินดีให้บริการแก้ปัญหาให้เว็บของคุณกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่หากเจ้าของเว็บไซต์ท่านใดไม่ต้องการให้ลงข้อมูลนี้ สามารถบอกยกเลิกการกระทำนี้ได้ตามต้องการ แต่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บริการนี้

 

ผู้เผยแพร่

     เราให้บริการจัดทำเว็บ ดูแลเว็บ รวมถึงโปรโมทเว็บไซต์หลายช่องทาง และได้นำเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลสถิติเชิงลึกที่ได้นั้น มาปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงการบันทึกคุกกี้เว็บ รวมถึงเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์แก่เจ้าของเว็บไซต์ธุรกิจนั้นๆ ให้มีการนำเสอนที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และแสดงโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในหลายๆ กรณี

เราจัดทำเว็บไซต์เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล เช่นคุณค้นหาแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่อาจช่วยให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยินยอม

  • เว็บไซต์จะมีการบันทึกคุกกี้ของเว็บไซต์ หรือ แบนเนอร์คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนดูบนเว็บไซต์ เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้คนตามกิจกรรมที่ทำบนเว็บไซต์

  • เพื่อวิเคราะห์การใช้งานคุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลทางประชากรศาสตร์แบบรวมเกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์

  • เราเป็นผู้เผยแพร่ และให้บริการโฆษณาในนามของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณา โดยที่บุคคลที่สามดังกล่าวใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เห็นโฆษณา

  • ผู้ลงโฆษณา Facebook ที่ติดตั้งพิกเซลของ Facebook ในเว็บไซต์ของลูกค้าที่ใช้บริการด้านการโปรโมทเว็บไซต์ เพื่อวัดคอนเวอร์ชั่นโฆษณาหรือกำหนดเป้าหมายโฆษณาใน Facebook ads. และ Google Adwords

 

ขอแนะนำให้ “ผู้ใช้งาน” อ่านรายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการจากเราให้ดี ก่อนตัดสินใจใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เว็บไซต์ทูเมค

%d bloggers like this: